Kapitein Rob is de held van de reeks succesvolle stripverhalen ‘De avonturen van Kapitein Rob’, getekend en bedacht door Pieter Kuhn (1910-1966) met tekst van journalist Evert Werkman (1915-1988). De 73 verhalen, vaak gekarakteriseerd als oer-hollandse krantestrip, verschenen van 11 december 1945 tot en met 21 januari 1966 (onderbroken door twee periodes van langere duur) in het Parool.


De auteursrechten van Pieter J. Kuhn’s illustraties en teksten zijn in handen van de Erven van Pieter J. Kuhn. Door Pieter J. Kuhn gemaakte illustraties en teksten op deze website zijn met toestemming van de Erven van Pieter J. Kuhn gebruikt. Het is verboden zonder toestemming van de Erven, de door Pieter J. Kuhn gemaakte illustraties en teksten te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Pieter Kuhn Stichting.