Pieter Kuhn (1910-1966)

De avonturen van Kapitein Rob, getekend en bedacht door Pieter Kuhn (1910-1966) is een reeks succesvolle stripverhalen. 73 verhalen, vaak gekarakteriseerd als oer-hollandse krantestrip, verschenen van 11 december 1945 tot en met 21 januari 1966 in het Parool. Later onderbroken door twee periodes van langere duur.
Pieter Kuhn was een uitstekend tekenaar, maar miste de gave van het woord en krijgt daarom van Het Parool een tekstschrijver toegewezen om zijn gedachten vorm te geven. Vanaf het tweede verhaal is dat journalist Evert Werkman (1915-1988) en komt er meer lijn in de verhalen.


In de jaren vijftig was de grote tijd van Het Parool dat coryfeeën als Simon Carmiggelt (“Kronkel”) en Annie M.G. Schmidt in de gelederen had. Kapitein Rob misstond niet in dit gezelschap van klinkende namen. Integendeel, toen Pieter Kuhn het halverwege dat decennium voor gezien hield, was het Simon Carmiggelt zelf die pleitte voor hervatting van de strip. “Het Parool zonder Kapitein Rob, dat is al te grijs …”


De auteursrechten van Pieter J. Kuhn’s illustraties en teksten van de Avonturen van Kapitein Rob zijn in handen van de Erven van Pieter J. Kuhn. Door Pieter J. Kuhn gemaakte illustraties en teksten op deze website zijn met toestemming van de Erven van Pieter J. Kuhn gebruikt. Het is verboden zonder toestemming van de Erven, de door Pieter J. Kuhn gemaakte illustraties en teksten te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Pieter Kuhn Stichting.