© Copyright Kapitein Rob Rondvaart 2015.

Alle copyright rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je op deze site (kapiteinrob-rondvaart.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Kapitein Rob Rondvaart.

Een uitzondering hierop zijn teksten en illustraties van de hand van Pieter Kuhn. Deze rechten berusten bij de Erven van Pieter Kuhn.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van de informatie op deze website is niet toegestaan. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Kapitein Rob Rondvaart. Tevens moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden. Maar uitsluitend als dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. De informatie mag niet worden gewijzigd. Ten slotte moet de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig zijn: “© Copyright Kapitein Rob Rondvaart”. 
Kapitein Rob Rondvaart voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Heb je vragen of wil je een melding doen? Neem dan altijd per e-mail contact op met Kapitein Rob.