12 Vaararrangementen Scheepsbouwer route

Voor maritiem geïnteresseerden mag de Scheepsbouwerroute zeker niet ontbreken. Friesland heeft een lange historie in de scheepsbouw. De scheepsbouw in Friesland vond voorheen in meer dan 70 steden en dorpen plaats.
aakbootbootje
Een grote variëteit van schouwen, aken, smakken, Friese jachten, schuiten, tjalken en pramen werden op de Friese scheepswerven gebouwd. Sneek kende relatief weinig werven en hellingen. Maar ook heden ten dage worden er nog traditionele schepen gebouwd, onderhouden en gerestaureerd.

Houtzaagmolen “De Rat” ligt net even buiten Sneek. Er is in 2011 een IJlster “houten bok” gebouwd en te water gelaten. De houten bok was een veel gebruikt transportmiddel voor op het water. Een houten praam, waarmee gemakkelijk kon worden aangemeerd in de weilanden en bij de wallekant in de stad IJlst. De boeren gebruikten de Bok als vervoermiddel voor vee en hooi en mest. De houthandel om balken en planken af te leveren bij de timmerklussen, veelal boerderijen die alleen over water bereikbaar waren.

Jachtwerf Piersma in Heeg is de bouwer van traditionele houten Friese jachten en tjotters. Naast de werf van Piersma bevindt zich een klein museum over de palingaak van Heeg, die in vroeger tijden levende paling van Heeg naar Londen bracht. Op deze locatie is een rondleiding en uitleg over de traditionele scheepsbouw inbegrepen.

Scheepswerf Joh. van der Meulen ligt op de route terug naar Sneek. Deze jachtwerf bestaat al meer dan 135 jaar. Op de werf  zijn ruim 300 schepen gebouwd en gerestaureerd, voornamelijk traditionele houten ronde en platbodemjachten. We varen in de kom van de werf waar de traditionele scheepshelling is te zien en de oude houten jachten liggen.

Daarna varen we de stad Sneek binnen. Een scheepsbittertje is aan boord om uw dag af te sluiten.

bittertje
Programma:
11:00 uur varen vanaf uw opstapplaats.
11:30 uur bezoek aan de houtzaagmolen en houtzagerij.
12:00 uur varen door de polders naar Heeg en genieten van een lunch.
13:00 uur bezoek bij Jachtwerf Piersma.
13:30 uur varen onder het genot van een hapje en drankje naar Sneek.
14:30 uur aanleggen bij uw opstapplaats.

Prijs voor motorschip Mark Twain, inclusief lunch, 2 non-alcoholische consumpties, scheepsbittertje, bezoek aan houtzaagmolen “de Rat” en museumbezoek bij Jachtwerf Piersma:
€ 59,00 per persoon op basis van 6 personen.
€ 74,00 per persoon op basis van 4 personen.
€ 123,00 per persoon op basis van 2 personen.

Overige drankjes dienen apart te worden afgerekend.
Prijs voor sloep Caprice               : op aanvraag.

Scheepsbouwerroute