12 Vaararrangementen Poldervogelroute

De Poldervogelroute is een belevenis op de Witte en de Zwarte Brekken en het Oudhof. Deze vormen samen een natuurgebied tussen de stad Sneek en de Langweerder Vaart.

Brekken betekent letterlijk ‘gebroken door water’ en dat is precies zoals het landschap er uit ziet. Het is een oase van rust en het gebied kent een viertal eilanden die worden bewoond door trekvogels, roofvogels en weidevogels.

In het najaar zijn de ganzen hier met duizenden op bezoek. In het voorjaar, als de polders weer droog staan, broeden hier o.a. de kemphaan en de slobeend. Er is mogelijkheid voor een wandeling op de eilanden en er is een uitkijkpost.

Dit zeer open gebied bestaat uit voor de veenwinning gegraven plassen en smalle en bredere wateren, zomerpolders, graslanden en moeraszones. Het gebied heeft zijn ontstaan te danken aan de verveningen die in dit gebied reeds omstreeks de 8e eeuw zijn begonnen. De bewoning breidde zich uit, waardoor lintdorpen ontstonden. De grootschalige ontginningen begonnen vanuit deze dorpen, stonden daar haaks op, en waren georiënteerd op duidelijke punten in het landschap. Deze oude verkaveling richting is nog steeds duidelijk in het slotenpatroon terug te vinden. De ondiepe meren zijn pas ontstaan ná de grote ontginningen, waarschijnlijk vanaf de 13e en 14e eeuw. Toen zee-inbraken steeds gemakkelijker werden door de vervening, werd veel land weggeslagen en ontstonden de Witte en Zwarte Brekken.

PoldervogelroutePoldervogelroutePoldervogelroute

Opstaplocatie in overleg.

Programma:
11:00 aan boord varen door het natuurgebied de Brekken en Oudhof.
12:00 korte wandeling op één van de eilanden en lunch.
12:30 bezoek aan de uitkijktoren (makkelijk toegankelijk)
13:00 einde rondvaart.

Prijs voor motorschip Mark Twain, inclusief lunch aan boord en 2 non-alcoholische consumpties:
€ 54,00 per persoon op basis van 6 personen.
€ 67,00 per persoon op basis van 4 personen.
€ 114,00 per persoon op basis van 2 personen.

Overige drankjes dienen apart te worden afgerekend.

Laarzen worden aanbevolen indien u de wandeling op de eilanden gaat maken.
Een verrekijker is aan boord aanwezig.
Prijs voor sloep Caprice               : op aanvraag.

kaart poldervogelroute