12 Vaararrangementen Poldervogelroute

Polder en paradijs

De Poldervogelroute is een belevenis op de Witte en de Zwarte Brekken en het Oudhof. Deze vormen samen een natuurgebied tussen de stad Sneek en de Langweerder Vaart.

‘Brekken’ betekent letterlijk ‘gebroken door water’ en dat is precies zoals het landschap er uit ziet. Het is een oase van rust en het gebied kent een viertal eilanden die worden bewoond door trekvogels, roofvogels en weidevogels.

Met name in het najaar zijn de ganzen hier met duizenden op bezoek. Terwijl in het voorjaar, als de polders weer droog staan, hier onder andere de kemphaan en ook de slobeend broeden. Tevens is er mogelijkheid voor een wandeling op de eilanden en er is een uitkijkpost. Kortom, echt iets voor de liefhebbers.


Waardoor is het gebied ontstaan?

Vroeger, omstreeks de 8e eeuw, werd in dit zeer open gebied voor de veenwinning (turf) gegraven. Dientengevolge ontstonden plassen en smalle en bredere wateren, zomerpolders, graslanden en moeraszones. Later breidde de bewoning zich uit, waardoor lintdorpen ontstonden. Onder andere hier begonnen de grootschalige ontginningen vanuit deze dorpen. Als gevolg van deze verkaveling is nog steeds het slotenpatroon terug te vinden. De ondiepe meren zijn pas ontstaan ná de grote ontginningen, waarschijnlijk vanaf de 13e en 14e eeuw. Toen overstromimgen steeds gemakkelijker werden door de vervening, werd veel land weggeslagen en ontstonden de Witte en Zwarte Brekken.

Poldervogelroute
Poldervogelroute
Poldervogelroute

Tevens is een verrekijker en de nodige literatuur over vogels aan boord aanwezig. Het land kan drassig zijn. Dus laarzen worden aanbevolen.

Programma:
11:00 varen door het natuurgebied de Brekken en Oudhof.
12:00 korte wandeling op één van de eilanden en lunch.
12:30 bezoek aan de uitkijktoren (makkelijk toegankelijk)
13:00 einde rondvaart.

Prijs voor motorschip Mark Twain, inclusief lunch aan boord en 2 non-alcoholische consumpties:
€ 52,00 per persoon op basis van 8 personen.
€ 66,00
per persoon op basis van 6 personen.
€ 74,00 per persoon op basis van 4 personen.
€ 130,00 per persoon op basis van 2 personen.

Overige drankjes dienen apart te worden afgerekend.
Prijs voor sloep Caprice: op aanvraag.